— Kategorie soutěže —

1. den soutěže - 23. května 2024

Kategorie Micropočítač I

Účastníci kategorie Micropočítač I navštěvují v době konání soutěže 1. – 3. třídu.

Soutěžní tým je ve složení 2 žáků. 

Programování není povinnou součástí projektu.

Povinnou součástí projektu je poster a abstrakt, který bude doručen pořadateli nejpozději 14 dní před soutěží.


Kategorie Micropočítač II 

Účastníci kategorie Micropočítač II navštěvují v době konání soutěže 4. – 5. třídu.

Soutěžní tým je ve složení 2 žáků.

Programování je povinnou součástí projektu.

Povinnou součástí projektu je poster a abstrakt, který bude doručen pořadateli nejpozději 14 dní před soutěží.


Kategorie Micropočítač III 

Účastníci kategorie Micropočítač III navštěvují v době konání soutěže 6. – 9. třídu.

Soutěžní tým je ve složení 2 žáků.

Povinnou součástí projektu je poster a abstrakt, který bude doručen pořadateli nejpozději 14 dní před soutěží.

1. disciplína – programování je povinnou součástí projektu

2. disciplína – jeden člen týmu plní úkol z programování micro:bitu


Kategorie projekty (Určeno pro žáky 1. - 5. tříd)

V kategorii projekty je vyhlášeno téma"Zlaté lanškrounské ručičky v proměnách času"

Lanškroun je místem, kde žilo a žije mnoho šikovných lidí, kteří přicházeli a přicházejí s výrobky známými po celém světě. Ať už se jedná o zlatnické šperky, umělecké předměty nebo současné strojírenské, elektrotechnické či potravinářské výrobky, které slouží a zpříjemňují život nám i lidem po celém světě.

V zadání projektu se zaměřte na konkrétní výrobek či službu z Lanškrounska, které si vysloužily věhlas díky umu a šikovnosti místních lidí. Může to být výrobek nebo služba z minulosti, současnosti nebo se právě tvoří s potenciálem pro budoucnost. Můžete se také zaměřit na proměny výrobků, výrobců či služeb v čase a představit nám, v čem tkví "zlaté lanškrounské ručičky" kolem nás.

Na projektu může pracovat 1 nebo 2 žáci.

Povinnou součástí projektu je poster a abstrakt, který bude doručen pořadateli nejpozději 14 dní před soutěží.

Kategorie bude rozdělena podle věku přihlášených soutěžících na 1.-3. třídu a 4.-5. třídu.


Kategorie Fischertechnik (Určeno pro žáky 1. - 5. tříd)

 1.-3. třída stavebnice Fischertechnik Simple Machines

Téma Jeřáb nebo Kolotoč (str. 94, 113, 127 a 154)

  • Žáci budou mít při soutěži možnost využít návod
  • Soutěžní tým je ve složení 2 žáků

4.-5. třída stavebnice Fischertechnik Hydraulic

Téma Rolba nebo Bagr (str. 26-43)

  • Žáci budou mít při soutěži možnost využít návod
  • Soutěžní tým je ve složení 2 žáků

Stavebnice budou do škol zapůjčeny po uzavření přihlášek.


Kategorie Ozobot I (Určeno pro žáky 1. - 3. tříd )

Programování ozobota dle zadání na místě.

Soutěžní tým je ve složení 2 žáků.


Kategorie Ozobot II (Určeno pro žáky 4. - 5. tříd )

Programování ozobota dle zadání na místě.

Soutěžní tým je ve složení 2 žáků.

*Pořadatel poskytne ozoboty pouze na hodnocení dané kategorie

Nesoutěžní disciplíny pro mateřské školy

V letošním roce se budou nově moci zapojit mateřské školy a vyzkoušet si, jaké je to být malým programátorem a stavitelem.

Malý programátor

4 různé aktivity včetně aktivity z Regionální "učebnice" Lanškrounsko, zapojení bluebotů/beebotů (např. spojit pohádkové dvojice, mláďata, tvary + počet; marsovské vozítko z lekce Mise na Mars).

Malý stavitel

a) prostorová představivost – 3 zadání (Cubissimo, Geomag Magicube, Geomag) – postavit/dokončit podle zadání (Cubissimo – dokončit krychli, Geomag Magicube + Geomag – stavba v prostoru podle zadání).

b) stavba z dřevěných kostek - podle zadání (např. postav dům za použití všech kostek, dům musí mít 4 okna a dvoje dveře)


2. den soutěže - 24. května 2024

Kategorie LaROBOT

Postav robota a plň s ním zadané úkoly!

Pravidla kategorie ke stažení viz níže.

Kategorie CURIOSITY

Postav si svůj vlastní rover!

Pravidla kategorie k rozkliknutí na odkazu níže.


Doprovodný program "Agentura CzechInvest podporuje podnikavost". Ředitel regionální kanceláře agentury CzechInvest Tomáš Vlasák představí v doprovodném programu, co je podnikavost, jak je podporována ze strany státu a dalších organizací a zároveň rád prodiskutuje studentské byznysové nápady. 

Tato doprovodná akce je realizována v rámci projektu č. 2422000002 Podpora podnikavosti, který je součástí Národního plánu obnovy, komponenty 1.4. Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie, financovaného z EU Nástroje pro oživení a odolnost.