— Přihlášky —


Přihláška do soutěže - Formulář bude dostupný od 25. října 2023!

Přihlášku do soutěže zašle zájemce nebo kolektiv nejpozději do 28. února 2024 prostřednictvím on-line Google formuláře. Povinnou součástí přihlášky je abstrakt doručený nejpozději 14 dní před soutěží pořadateli.

Přijetí do soutěže

Splňuje-li řešitel všechny podmínky účasti v soutěži, obdrží po zaslání přihlášky pozvánku. Soutěž se koná dne 23. a 24. května 2024 v Multifunkčním centru L´ART v Lanškrouně.

Hodnocení soutěže

Pořadatel soutěže podle charakteru projektů sestaví hodnotitelskou odbornou porotu, která všestranně posoudí kvalitu práce, tvůrčí přínos i celkovou úroveň vystupování řešitele nebo řešitelů včetně schopnosti svoji práci prezentovat před odbornou i laickou veřejností. Při posuzování jsou využívána kritéria běžná na akcích obdobného charakteru. Hodnotitelská porota stanoví pořadí nejlepších finálových řešení.