— Přihlášky —


Přihláška do soutěže - Formulář bude dostupný od 10.1.2023!

Přihlášku do soutěže zašle zájemce nebo kolektiv nejpozději do 28.02.2023 prostřednictvím on-line Google formuláře, na který bude zaslán odkaz na adresu školy, případně je na něj odkaz níže. Povinnou součástí přihlášky je stručný popis projektu (nevztahuje se ke kategorii Fischertechnik). 

Přijetí do soutěže

Splňuje-li řešitel všechny podmínky účasti v soutěži, obdrží po zaslání přihlášky pozvánku. Soutěž se koná dne 19.05.2023 v Multifunkčním centru L´ART v Lanškrouně.

Hodnocení soutěže

Pořadatel soutěže podle charakteru projektů sestaví hodnotitelskou odbornou porotu, která všestranně posoudí kvalitu práce, tvůrčí přínos i celkovou úroveň vystupování řešitele nebo řešitelů včetně schopnosti svoji práci prezentovat před odbornou i laickou veřejností. Při posuzování jsou využívána kritéria běžná na akcích obdobného charakteru. Hodnotitelská porota stanoví pořadí nejlepších finálových řešení.