— Přihlášky —


Přihláška do soutěže - Aktuálně neplatné!

Přihlášku do soutěže zašle zájemce nebo kolektiv na sekretariát města.

Lanškroun, nám. J. M. Marků 5, 563 01 Lanškroun nejpozději do 31.03.2022 prostřednictvím on-line Google formuláře, na který bude zaslán odkaz na adresu školy, případně je na něj odkaz níže. Povinnou součástí přihlášky je stručný popis projektu (nevztahuje se ke kategorii Fischertechnik). 

Přijetí do soutěže

Splňuje-li řešitel všechny podmínky účasti v soutěži, obdrží po zaslání přihlášky pozvánku. Soutěž se koná dne 20.05.2022 v Multifunkčním centru L´ART v Lanškrouně.

Hodnocení soutěže

Pořadatel soutěže podle charakteru projektů sestaví hodnotitelskou odbornou porotu, která všestranně posoudí kvalitu práce, tvůrčí přínos i celkovou úroveň vystupování řešitele nebo řešitelů včetně schopnosti svoji práci prezentovat před odbornou i laickou veřejností. Při posuzování jsou využívána kritéria běžná na akcích obdobného charakteru. Hodnotitelská porota stanoví pořadí nejlepších finálových řešení.